Finland-China cooperation - 65 years: Tell your story!

Published Wed / March 4 / 2015

 

In 2015 it is 65 years since Finland and China established diplomatic relations, the exact date being 28 October 1950. Finland was one of the first Western countries to recognize the People's Republic of China. It was also the first country with market economy system to conclude a long-term trade agreement, in 1953, with China.

Read more >

Teemamaa Kiina esittäytyy Helsingin Juhlaviikkojen ohjelmassa

Published Tue / March 3 / 2015

Lähde: Helsingin Juhlaviikot - www.helsinginjuhlaviikot.fi/

Helsingin juhlaviikot esittelee elokuussa 2015 Fokus: Kiina -teeman festivaaliohjelmassaan. Se on laajimpia kiinalaisen kulttuurin ja taiteen katselmuksia, mitä Euroopassa on nähty. Kiinalaisen uuden vuoden kunniaksi Juhlaviikot julkistaa nyt viisi taidetapahtumaa. Koko teemakokonaisuus tulee julki Juhlaviikkojen ohjelmanjulkistuksen yhteydessä 22.4.2015.

Nyt julkistettavat hankkeet tapahtuvat elokuussa lukuun ottamatta Amos Andersonin taidemuseon näyttelyä, joka on avoinna jo helmi-toukokuussa.

Read more >

China Theme, "Focus China" at Helsinki Festival 2015

Published Thu / January 29 / 2015

Gain visibility by partnering with a major China related event in Helsinki.

Good opportunty to inviting your Chinese customer and partners to visit Helsinki.

Read more >

2015 Scandinavian Salary Survey in China

Published Tue / January 6 / 2015

Dear FBCS Members,

We sent you some time ago invitation to 2015 Scandinavian Salary Survey in China, the first ever of its kind. This survey presents a joint effort between the Finnish Business Council in Beijing and Shanghai, the Danish Chamber of Commerce in China, the Norwegian Business Association Shanghai, the Norwegian Business Forum Beijing, the Swedish Chamber of Commerce in China and MPS China.

We already have received quite a nice amount of anwers, but much more is needed.

Read more >

Uusi siirtohinnoitteluopas kansainvälisille yrityksille on julkaistu!

Published Wed / December 10 / 2014

Valtioneuvoston Kanslia on teettänyt siirtohinnoitteluoppaan, joka auttaa eri maissa sijaitsevien ja samaan konserniin kuuluvien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua. Opas on erittäin tärkeä apuväline myös aineettoman pääoman kuten innovaatio- ja t&k-toimintojen hinnoittelussa. Se vaikuttaa myös makrotasolla eritoten palveluviennin arvon oikeanlaisessa määrittelyssä.

Raportti on syntynyt Tekesin rahoittaman ja ETLA:n toteuttaman "Missä arvo syntyy" jatkotyönä:  "Yhä useammat yritykset toimivat monessa maassa. Osa yrityksistä on jo täysin globaaleja, jolloin niiden kaikki toiminnot ovat hajautuneet eri puolille maailmaa. Toiset yritykset puolestaan ovat hajauttaneet tuotantotoimintansa, mutta tuote-, teknologia- ja konseptikehitys on pidetty pääkonttorin lähellä. Viime vuosikymmeninä näiden kehitystoimintojen synnyttämä aineeton omaisuus on noussut merkittäväksi arvonlisän lähteeksi. Onnistuneen kehitystyön hedelmät eli voitto kuuluvat siis  niille monikansallisen yrityksen yksiköille, jotka ovat riskin ottaneet. Jos ne sijaitsevat Suomessa, niin merkittävä osa voitoista tulee näkyä Suomen yksiköissä. - Jyrki Ali-Yrkkö"

Linkki raporttiin:

Read more >

European Union eases Schengen visa procedures for Chinese travellers

Published Fri / October 31 / 2014

Beijing – 27 October 2014

As of today, applying for a Schengen visa in China will be easier, as certain categories of Chinese travellers will be exempted from producing proof of hotel reservations and flight tickets when submitting their application. This facilitation will apply to applicants travelling for business visits or short professional training, to attend cultural or sports events or to visit family or friends. For the time being it will not apply to those travelling for the purpose of tourism.

Read more >

Social security agreement signed between Finland and China - Suomen ja Kiinan välinen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin

Published Tue / October 21 / 2014

Finland and China have signed a social security agreement affecting social security of people moving between the two countries. The agreement was signed on Finland's behalf by Minister of Social Affairs and Health Laura Räty and by Deputy Minister Hu Xiaoyi of China's Ministry of Labour and Social Security.

The agreement specifically applies to pensions. Under the agreement, so-called posted workers can remain covered by the Finnish social security system for five years. An employer is not required to pay pension or unemployment insurance premiums to China for this period of time.

Read more >

Nordic Golf Tournament 2014 Photo Gallery

Published Mon / September 15 / 2014

Link to the Nordic Golf 2014 Photo gallery!

Click here to access the gallery.

Read more >